Thứ Tư, Tháng Mười 23, 2019
Home Giá xe Giá Xe máy Honda

Giá Xe máy Honda

Bảng giá xe honda 2019,  vision,winner,SH,PCX,Wave,Blade,Future,Super Cub,MSX125,Honda Mokey Rebel,300,rebel 500, gia honda Lead,Air Blade,ban xe Honda

Bảng giá xe máy Honda 2019
(ĐVT: triệu đồng)
Mẫu xe
Giá đề xuất
Giá thực tế
Giá Xe máy Honda Wave Alpha 110
17.79
17.5
Giá Xe máy Honda Blade phanh cơ
18.8
18
Blade phanh đĩa
19.8
19
Blade vành đúc
21.3
20.5
Blade giới hạn
21.5
21
Giá Xe máy Honda Wave RSX phanh cơ
21.49
21.5
Wave RSX phanh đĩa
22.49
22.5
Giá Xe máy Honda Wave RSX vành đúc
24.49
24.5
Giá Xe máy Honda Future nan hoa
30.19
30
Future vành đúc
31.19
31
Giá Xe máy Honda Vision
29.99
33
Vision đặc biệt
31.99
35
Giá Xe máy Honda Lead 2018 tiêu chuẩn
37.49
39
Lead 2018 cao cấp
39.29
41
Air Blade 2018 thể thao
37.99
41
Air Blade 2018 cao cấp
40.59
43
Air Blade 2018 đen mờ
41.09
47
Giá Xe máy Honda Air Blade 2018 từ tính
40.59
43
Winner 2018 thể thao
45.49
42
Giá Xe máy Honda Winner 2018 cao cấp
45.99
42
SH mode thời trang
51.49
56.5
SH mode cá tính
52.49
62
Giá Xe máy Honda PCX 125
56.49
56.5
PCX 150
70.49
70.5
Giá Xe máy Honda MSX 125
49.99
55
SH 125 CBS
67.99
78.5
SH 150 ABS
81.99
85
SH 150 CBS
75.99
94.5
Giá Xe máy Honda SH 150 ABS
89.99
102
Giá Xe máy Honda SH 300i
269
269
SH 300i đen mờ
270
270
Giá Xe máy Honda Super Cub C125
84.99
83
Giá Xe máy Honda Monkey 125
84.99
83
- Advertisement -
https://duhocedu.com/
DuHocEdu.com Tư vấn du học, ÚC , Canada, Nhật Bản

Recent Posts