Top 10 xe ô tô tiết kiệm xăng nhất 20188

Top 10 xe ô tô tiết kiệm xăng nhất 2018

Top 10 xe ô tô tiết kiệm xăng nhất 2018 Ngoài Mitsubishi Mirage, tổ chức Bảo vệ Môi sinh Hoa Kỳ (EPA) đánh giá cao khả năng tiết kiệm nhiên liệu của các mẫu xe đến từ thương hiệu HondaToyota.

10. Chevrolet Spark

Top 10 xe ô tô tiết kiệm xăng nhất 2018

Mức tiêu thụ nhiên liệu: 7.84L/6.19L/100 km (thành phố/cao tốc)

Giá khởi điểm: 13.925 USD (~ 324 triệu đồng)

9. Toyota Camry

Top 10 xe ô tô tiết kiệm xăng nhất 20181

Mức tiêu thụ nhiên liệu: 8.11L/5.74L/100 km (thành phố/cao tốc)

Giá khởi điểm: 24.390 USD (~ 568 triệu đồng)

8. Toyota Corolla LE Eco

Top 10 xe ô tô tiết kiệm xăng nhất 20182

Mức tiêu thụ nhiên liệu: 7.84L/5.88L/100 km (thành phố/cao tốc)

Giá khởi điểm: 20.280 USD (~ 472 triệu đồng)

7. Ford Focus

Top 10 xe ô tô tiết kiệm xăng nhất 20183

Mức tiêu thụ nhiên liệu: 7.84L/5.88L/100 km (thành phố/cao tốc)

Giá khởi điểm: 18.735 USD (~ 436 triệu đồng)

6. Nissan Versa CVT

Top 10 xe ô tô tiết kiệm xăng nhất 20184

Mức tiêu thụ nhiên liệu: 7.59L/6.03L/100 km (thành phố/cao tốc)

Giá khởi điểm: 12.995 USD (~ 303 triệu đồng)

5. Toyota Yaris iA

Top 10 xe ô tô tiết kiệm xăng nhất 20185

Mức tiêu thụ nhiên liệu: 7.35L/5.88L/100 km (thành phố/cao tốc)

Giá khởi điểm: 16.845 USD (~ 392 triệu đồng)

4. Hyundai Elantra Eco

Top 10 xe ô tô tiết kiệm xăng nhất 20186

Mức tiêu thụ nhiên liệu: 7.35L/5.88L/100 km (thành phố/cao tốc)

Giá khởi điểm: 17.835 USD (~ 415 triệu đồng)

3. Honda Civic

Top 10 xe ô tô tiết kiệm xăng nhất 20187

Mức tiêu thụ nhiên liệu: 7.35L/5.6L/100 km (thành phố/cao tốc)

Giá khởi điểm: 19.730 USD (~ 460 triệu đồng)

2. Honda Fit

Top 10 xe ô tô tiết kiệm xăng nhất 20188

Mức tiêu thụ nhiên liệu: 7.13L/5.6L/100 km (thành phố/cao tốc)

Giá khởi điểm: 17.080 USD (~ 398 triệu đồng)

1. Mitsubishi Mirage

Top 10 xe ô tô tiết kiệm xăng nhất 20189

Mức tiêu thụ nhiên liệu: 6.36L/5.47L/100 km (thành phố/cao tốc)

Giá khởi điểm: 14.260 USD (~ 332 triệu đồng)

Nguồn banxehoi com

Trả lời