Ford

Ford Escape 2020: ra mắt 2019 có gì mới

Ford Escape 2020: ra mắt 2019 có gì mới Đánh giá xe Ford Escape 2020: ra mắt 2019 có gì mới , Ford Escape 2020 hoàn toàn mới đã chính thức ra mắt có thể thấy mẫu xe này sẽ chia sẻ ngôn ngữ thiết kế với chiếc hatchback Focus đời mới. Ford Escape 2020 có gì mới Ford Escape…

Tiếp tục đọc